هنرستان هنرهای زیبای دختران اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان

برنامه زنده رود- برترین کنکور

 

گفت وگوی تلویزیونی فروغ رنجبر

رتبه اول کنکور سراسری هنر هنرجوی هنرستان هنرهای زیبای دختران در برنامه زنده رود شبکه اصفهان