هنرستان هنرهای زیبای دختران اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان

همکاران آموزشی سال تحصیلی 98 - 1397

مریم آدامون فوق لیسانس تاریخ
رزیتا احمدی فوق لیسانس نقاشی
معصومه احمدی فوق لیسانس ارتباط تصویری 
عبدالحسین احمدی لیسانس تولید سیما
آتوسا اسفندیاری لیسانس جغرافیا
پگاه اکبری فوق لیسانس موسیقی
مریم امین الرعایا فوق لیسانس هنر اسلامی
فرانک ایلبگی دیارجان لیسانس صنایع دستی
سارا آصفی لیسانس سینما
سیما آقایی لیسانس موسیقی
سارا بحرینیان فوق لیسانس عکاسی
پروین بخردی فوق لیسانس ادبیات فارسی
نفیسه بزرگزاد لیسانس سینما،کارگردانی
طاهره بهبهانی فوق لیسانس ادبیات فارسی
ناهید پناهی لیسانس تربیت مربی
راحله پهلوان صادق لیسانس مجسمه سازی
مهسا پیرزادی لیسانس میکروبیولوژی
مهتاب پیرزادی لیسانس نرم افزار
مهین پیشقدم لیسانس عربی
ناهید تاج امیری لیسانس مدیریت امور بانکی 
فرشته تاجمیر ریاحی لیسانس موسیقی
بهرخ توکلی فوق لیسانس طراحی صنعتی
محبوبه جهانگرد فوق لیسانس شیمی
نرگس چغاجردی فوق لیسانس نقاشی
سید محمد حجازی فوق لیسانس نوازندگی ساز جهانی
اعظم السادات حسینی لیسانس نقاشی
مرضیه حکمت پور فوق دیپلم آموزش ابتدایی
النازدادخواه تهرانی فوق لیسانس گرافیک
محبوبه دادفر فوق لیسانس مدیریت آموزشی
افسانه دری لیسانس نقاشی
فریبا ذاکری پور فوق لیسانس فلسفه
هاجر ذبیحی دیپلم علوم تجربی
مهری راوش لیسانس زبان انگلیسی
پروانه رجبی لیسانس زیست شناسی
شیما رجالی فوق لیسانس نقاشی
مسعود رضایی نژاد درجه 2 هنری موسیقی
مژگان ریاحی فوق لیسانس زبان انگلیسی
مژگان رئیسی لیسانس نقاشی درجه 2 هنری
پرگل زارعی  لیسانس ادبیات نمایشی
مژگان زمانی لیسانس موسیقی
محبوبه زهدی فوق لیسانس هنر اسلامی
مرجان ستایش فر لیسانس موسیقی
آرمیتا سعادتمند فوق لیسانس نقاشی
فهیمه سیاحیان فوق لیسانس ادبیات نمایشی
بهروزشریفیان لیسانس مهندس کشاورزی
شهین شفائی مقدم لیسانس نقاشی
آسیه شمس فوق لیسانس آهنگسازی
الهام سادات شهیدان  لیسانس ادبیات فارسی
فاطمه سجادی لیسانس فیزیک
آرزو شیروانی لیسانس صنایع دستی
مهین صادقی لیسانس ریاضی
زهرا طالبی  لیسانس نقاشی
نازنین سادات علوی فوق لیسانس نوازندگی ساز جهانی
محمدهادی عیان بد دکتری آهنگسازی
مریم فانی اصفهانی لیسانس طراحی فرش
فرازفریدون پور فوق دیپلم موسیقی
فاطمه قصابی سینی فوق لیسانس علوم ارتباطات
ندا کاجی لیسانس موسیقی
ساغرکاظمی فوق لیسانس موسیقی
سپیده کریمی لیسانس صنایع دستی
پریسا گیا فوق لیسانس موسیقی
امیرحسین مختاری لیسانس موسیقی
افسانه مسائلی فوق لیسانس نقاشی
شیوا مطیع فوق لیسانس نقاشی
خلیل الله ملکی دکتری موسیقی 
عاطفه ناجی فوق لیسانس ریاضی
نعیمه نافلی شهرستانی فوق لیسانس نقاشی
نفیسه ناهیدیان لیسانس زبان انگلیسی 

کادر آموزشی

...