هنرستان هنرهای زیبای دختران اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان

دیدار مدیر کل فرهنگ و ارشاد اصفهان با فروغ رنجبر