هنرستان هنرهای زیبای دختران اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان

کارگاه اجرای صحنه‌ای اردیبهشت ماه