هنرستان هنرهای زیبای دختران اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان

بازدید هنرجویان رشته نقاشی از چاپخانه ماتریس