هنرستان هنرهای زیبای دختران اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان

خاطره یک روز خوب در رستوران قیطران به مناسبت روز معلم