هنرستان هنرهای زیبای دختران اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان

عکس‌های یادگاری با هنرآموزان و دبیران هفته معلم