هنرستان هنرهای زیبای دختران اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان

بازدید استاد شریف لطفی از هنرستان 5 اردیبهشت