هنرستان هنرهای زیبای دختران اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان

بازدید مدیرکل فرهنگ و ارشاد از نمایشگاه آثار هنرجویان