هنرستان هنرهای زیبای دختران اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان

پذیرایی از هنرجویان با سیب سرخ به مناسبت روز سلامتی