هنرستان هنرهای زیبای دختران اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان

سومین کارگاه اجرای صحنه‌ای هنرجویان موسیقی