هنرستان هنرهای زیبای دختران اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان

نمایشگاه آثار هنرجویان در سالن اجتماعات هنرستان