هنرستان هنرهای زیبای دختران اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان

تقدیر از هنرجویان برتر در جشن انقلاب 21 بهمن 13