هنرستان هنرهای زیبای دختران اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان

اطلاعات تماس

آدرس:

اصفهان، خیابان آذر، کوچه استاد تاج اصفهانی 

شماره تماس:

03132356965

ایمیل: 

honarhayezibag@yahoo.com