هنرستان هنرهای زیبای دختران اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان

افتتاحیه نمایشگاه آثار هنرجویان در گارخانه کوثر 18 آذر