هنرستان هنرهای زیبای دختران اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان

دومین کارگاه اجرای صحنه‌ای هنرجویان موسیقی