هنرستان هنرهای زیبای دختران اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان

توزیع مهارت جرات‌ورزی در صبحگاه هنرستان