هنرستان هنرهای زیبای دختران اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان

فضای هنرستان در قالب نمایشگاهی از تصویر برترین آثار جهان