هنرستان هنرهای زیبای دختران اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان

اهدای کتاب به خانواده هنرجویان 5 آذر