هنرستان هنرهای زیبای دختران اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان

اقامه نماز وحدت هنرجویان در گلستان شهدا