هنرستان هنرهای زیبای دختران اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان

اهدای یادبود 13 آبان به هنرجویان