هنرستان هنرهای زیبای دختران اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان

برگزاری ورک‌شاپ تخصصی انیمیشن(پویانمایی)