هنرستان هنرهای زیبای دختران اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان

اولین کارگاه اجرای صحنه‌ای هنرجویان موسیقی