هنرستان هنرهای زیبای دختران اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان

عزاداری هنرجویان در رثای سالار شهیدان