هنرستان هنرهای زیبای دختران اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان

تجدید میثاق با آرمانهای شهدا و غبار روبی قبور آنها با حضور مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان