هنرستان هنرهای زیبای دختران اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان

تقدیر از هنرجویان موفق در جشن آغاز سال تحصیلی جدید