هنرستان هنرهای زیبای دختران اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان

هنرنمایی هنرجویان هنرستان در یادواره شهید کمایی گلستان شهدا 7 آذر