هنرستان هنرهای زیبای دختران اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان

جشن آغاز سال تحصیلی جدید 29 شهریور در سینما سپاهان