هنرستان هنرهای زیبای دختران اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان

جشن آغاز سال تحصیلی 97 - 1396 با اجرای هنرمندانه گروه فرزانگان هنرستان