هنرستان هنرهای زیبای دختران اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان

نمونه کار هنرجویان رشته انیمیشن

انیمیشن - کامپیوتر انیمیشن 1 و 2

- -

معرفی رشته انیمیشن

انیمیشن هنری است که شامل انواع هنرهای هفتگانه است و بوسیله آن می توان مفاهیمی را که در هنرهای دیگر و با استناد بر دنیای واقعی نمی توان بیان کرد،به تصویر کشید.

توانمندیهای دانش آموختگان رشته پویا نمایی(انیمیشن)

-توانایی طراحی از انسان ،حیوان واشیا

-توانایی متحرک سازی تصاویر انسان ،حیوان واشیا

-توانایی ساخت انیمیشن با تکنیکهای دوبعدی و سه بعدی

-توانایی کار با نرم افزارها،شیوه های رایانه ای برای ایجاد حرکت،صدا وتدوین

-توانایی نگارش داستان و تبدیل آن به فیلمنامه

دروس مرتبط با این رشته  :

سال دوم: ادبیات داستانی، تاریخ هنر ایران، مبانی هنرهای تجسمی، طراحی(1)، کامپیوتر انیمیشن(1)و کارگاه انیمیشن(1)

سال سوم: تاریخ هنر جهان، طراحی(2)، کامپیوتر انیمیشن(2)و کارگاه انیمیشن(2)،بازیگری و حرکت، طراحی حرکت، فیلمنامه انیمیشن و کارآموزی