هنرستان هنرهای زیبای دختران اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان

نمونه کار هنرجویان رشته انیمیشن

انیمیشن - کامپیوتر انیمیشن 1 و 2

- -

معرفی رشته انیمیشن

انیمیشن هنری است که شامل انواع هنرهای هفتگانه است و به‌وسیله آن می‌توان مفاهیمی را که در هنرهای دیگر و با استناد بر دنیای واقعی نمی‌توان بیان کرد، به تصویر کشید.

توانمندی‌های دانش آموختگان رشته پویانمایی(انیمیشن)

-توانایی طراحی از انسان، حیوان و اشیا

-توانایی متحرک سازی تصاویر انسان، حیوان و اشیا

-توانایی ساخت انیمیشن با تکنیک‌های دوبعدی و سه‌بعدی

-توانایی کار با نرم افزارها، شیوه‌های رایانه‌ای برای ایجاد حرکت، صدا وتدوین

-توانایی نگارش داستان و تبدیل آن به فیلمنامه

دروس مرتبط با این رشته:

ادبیات داستانی، تاریخ هنر ایران، مبانی هنرهای تجسمی، طراحی، کامپیوتر انیمیشن و کارگاه انیمیشن، تاریخ هنر جهان، طراحی، کامپیوتر انیمیشن و کارگاه انیمیشن، بازیگری و حرکت، طراحی حرکت، کارگاه نگارش فیلمنامه انیمیشن و کارآموزی